OMV Internet sitesi
Yakın

Enerji Santralleri için Çözümler

img_Solutions for power plants

OMV, modern, teknolojik ve dünya standartlarında inşa ettiği 860 MW kurulu gücündeki Romanya Brazi Doğal Gaz Kombine Çevrim Santraliyle Avrupa’da enerji arz güvenliğine katkı sağlamaktadır. OMV Enerji, kendi üretim santrali ve Avrupa piyasalarındaki diğer doğal gaz santrallerinde edindiği tecrübeyle, Türkiye’de faaliyet gösteren enerji santrallerine elektrik enerjisi piyasasında sinerji yaratabilecek şekilde doğal gaz tedariği yapabilmektedir.

OMV Enerji, büyük elektrik santrallerinin yanı sıra portföyünde bulunan müşterilerin kendi kojenerasyon tesislerine en uygun piyasa koşullarında gaz tedariği sağlamakta ve bunun beraberinde piyasa güç yönetim çözüm önerileri ve hizmetleriyle, müşterilerinin elektrik piyasalarındaki fırsatlardan eş zamanlı faydalanmasının önünü açmaktadır.

Ülkemiz elektrik üretiminde önemli bir paya sahip olan doğal gaz, çevrim santrallerinin elektrik üretim kurulu gücünün %32’lik kısmını ve yapılan üretimin de %40'ını oluşturmaktadır. Çevreye duyarlı, temiz ve esnek teknolojiler sayesinde talep değişimlerine hızlı cevap verebilen doğal gaz santralleri ülkemizde ve Avrupa’da tercih edilmeye devam etmektedir.

OMV Enerji doğal gaz çevrim santrallerine tedariğin yanısıra kendi müşterileri olan sanayi müşterilerinin sahip olduğu kojenerasyon tesislerine gaz ve elektrik piyasalarındaki değişimlere paralel olarak kombine ürünler sunmaktadır. Bu sayede ana faaliyet konusu enerji olmayan müşterilerin enerji piyasasındaki fırsatlardan faydalandırabilmektedir.

Bu alanda kendi müşterilerine elektrik piyasalarına erişim desteği de verebilmekte ve elektrik santrallerinin dengesizliklerinin azaltılması amacıyla kendi santralinin ve müşterilerinin de yer aldığı Dengeden Sorumlu Grup faaliyetlerine dahil edebilmektedir.

OMV Enerji, çalıştığı firmalarla güvene ve her iki tarafın kazanımıyla kurduğu uzun süreli ilişkiler ve sahip olduğu uluslararası deneyim sayesinde ülkemizin önde gelen firmalarının tercihi olmaya devam etmektedir.

img_Nisa Gözener

Nisa Gözener
Ticaret ve Portfolyo Müdürü

Nisa.Goezener@omv.com
0 212 329 10 30           
0 530 422 11 99

img_Mustafa_Kayansalcık_tr

Mustafa Kayansalçık
Portfolyo ve Ticaret Kıdemli Uzmanı 

mustafa.kayansalcik@omv.com
0 212 329 10 32
0 530 422 11 99