OMV Internet sitesi
Yakın

Küçük-Orta Ölçek Müşteriler

Yılda 10 milyon kWh altında tüketimi olan küçük ve orta ölçekli işletmeler kapsamında değerlendirilen serbest tüketici müşterilerine yönelik son kaynak tedarik tarifesi, sabit fiyatlı veya esnek tarife gibi ürünler ile OMV, uzun yıllardır kesintisiz olarak enerji tedarik etmektedir.

Enerji tedarikinin yanı sıra turizm, sağlık, eğitim, perakende, gıda, hizmet ve imalat sektörlerine özel geliştirilen ve enerji tedariki ile birlikte sunulan enerji verimliliği, dijitalizasyon, optimizasyon, yerinde üretim gibi inovatif ürünler ile tüketici maliyetlerini sürdürülebilir olarak düşürülmekte ve iş ortaklarına rekabet avantajı sağlamaktadır.

 

Ümit Kılıç
Enerji Hizmetleri ve Kanal Yönetimi Müdürü

umit.kilic@omv.com​
0 212 329 10 39
0 530 321 04 46

Hakan Gölcüoğlu
Enerji Hizmetleri ve Kanal Yönetimi Uzmanı

hakan.golcuoglu@omv.com
0 212 329 10 12
0 530 393 37 19